اتمام حجم یا زمان سرویس


حجم سرویس و یا مدت زمان دوره آن به اتمام رسیده است.
لطفا در اسرع وقت نسبت به شارژ سرویس خود اقدام نمایید.

۱۵۲۴مرکز تماس کشوریصبانت را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید